Gegužės 27 d., Sekmadienis

UAB "NIVARA"

UAB "NIVARA" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:186005864
Pavadinimas:UAB "NIVARA"
Adresas:Vilniaus r. sav. Galgių k. Tulpių g. 3
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2018-05-07

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:220634220
Pavadinimas:Uždaroji akcinė bendrovė "UBC"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 15/5, korpusas C, 70 biuras
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2339855
El.paštas:uab.ubc@gmail.com
Draudimo poliso Nr.:PCAD 048280
Polisas galioja iki:2018-12-14
Leidimo Nr.:209
Leidimo išdavimo data:2011-12-12
Sąrašo eil.Nr.:B-JA150
Įrašymo į Sąrašą data:2011-12-12
Paskyrimo data:2018-05-07
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Aušra Gudaitienė
Telefonai: 8 623 00189
El. paštas:gudaitieneausra@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:787b
Pažymėjimo išdavimo data:2011-12-27
Sąrašo eil.Nr.:B-FA453
Įrašymo į Sąrašą data:2011-12-27
Paskyrimo data:2018-05-10

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-06-06
Adresas:Konstitucijos pr. 15/5, C korpusas, 70 biuras, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-