Birželio 22 d., Penktadienis

UAB "Comfort line"

UAB "Comfort line" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:300129891
Pavadinimas:UAB "Comfort line"
Adresas:Kauno m. sav. Kauno m. Skuodo g. 2C
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-07-03

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-09-01

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302411512
Pavadinimas:UAB "Bankrotų administravimo grupė"
Adresas:Kauno m. sav. Kauno m. D. Poškos g. 6B-2
Telefonas:(8 37) 222461
Faksas:(8 37) 222461
El.paštas:arunas@gedeikis.lt
Draudimo poliso Nr.:BCBALF 0004572
Polisas galioja iki:2018-10-26
Leidimo Nr.:156
Leidimo išdavimo data:2009-09-28
Sąrašo eil.Nr.:B-JA097
Įrašymo į Sąrašą data:2009-09-28
Paskyrimo data:2017-07-03
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Arūnas Gedeikis
Telefonai:(8 37) 222461, 8 687 16832
El. paštas:arunas@gedeikis.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:625c
Pažymėjimo išdavimo data:2010-04-26
Sąrašo eil.Nr.:B-FA276
Įrašymo į Sąrašą data:2010-04-26
Paskyrimo data:2017-07-03

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-08-02
Adresas:D. Poškos g. 6B-2, Kaunas

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-