Balandžio 21 d., Šeštadienis

UAB "B-NOVO Technologies"

UAB "B-NOVO Technologies" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:160284175
Pavadinimas:UAB "B-NOVO Technologies"
Adresas:Kauno r. sav. Garliavos m. J. Biliūno g. 22
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-11-03

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:135569749
Pavadinimas:Uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras
Adresas:Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 262-105
Telefonas:
Faksas:(8 37) 229886
El.paštas:verslo.vrc@gmail.com
Draudimo poliso Nr.:PCAD 049849
Polisas galioja iki:2019-03-03
Leidimo Nr.:38a
Leidimo išdavimo data:2002-12-23
Sąrašo eil.Nr.:B-JA033
Įrašymo į Sąrašą data:2002-12-23
Paskyrimo data:2017-11-03
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Vytautas Česonis
Telefonai: 8 686 83541
El. paštas:verslo.vrc@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:393c
Pažymėjimo išdavimo data:2009-04-27
Sąrašo eil.Nr.:B-FA105
Įrašymo į Sąrašą data:2009-04-27
Paskyrimo data:2017-11-03

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-12-04
Adresas:Savanorių pr. 262-105, Kaunas

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-