Birželio 22 d., Penktadienis

"Plauska ir partneriai", UAB

"Plauska ir partneriai", UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302828349
Pavadinimas:"Plauska ir partneriai", UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šiltadaržio g. 3-3
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-10-04

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-10-04

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302432894
Pavadinimas:UAB "Bankroto Valdymas"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 37-32
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2031657
El.paštas:info@insolvency.lt
Draudimo poliso Nr.:BCBALF 0004571
Polisas galioja iki:2018-10-28
Leidimo Nr.:158
Leidimo išdavimo data:2009-10-26
Sąrašo eil.Nr.:B-JA099
Įrašymo į Sąrašą data:2009-10-26
Paskyrimo data:2017-10-04
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Nerijus Činčikas
Telefonai: 8 640 30233
El. paštas:info@insolvency.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:916
Pažymėjimo išdavimo data:2010-05-17
Sąrašo eil.Nr.:B-FA293
Įrašymo į Sąrašą data:2010-05-17
Paskyrimo data:2017-10-27

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-10-04
Adresas:Antakalnio g. 37 - 32, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-