Liepos 21 d., Šeštadienis

Personalo centras, UAB

Personalo centras, UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:303131851
Pavadinimas:Personalo centras, UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2018-04-05
Prieštaravimai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali būti pareikšti apygardos teismui per 10 dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo datos.

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2018-05-15
Nutarties / sprendimo dėl veiklos pabaigos data:2018-07-16

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:304040949
Pavadinimas:UAB "Lausona"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 78-4, Vilnius
Telefonas:
El.paštas:lausonauab@gmail.com
Draudimo poliso Nr.:PI180211
Polisas galioja iki:2019-06-04
Leidimo Nr.:-
Leidimo išdavimo data:
Sąrašo eil.Nr.:B-JA236
Įrašymo į Sąrašą data:2015-06-02
Paskyrimo data:2018-04-05
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Marius Kesminas
Telefonai: 8 656 38123
El. paštas:mariuskesminas@yahoo.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:857
Pažymėjimo išdavimo data:2009-11-09
Sąrašo eil.Nr.:B-FA199
Įrašymo į Sąrašą data:2009-11-09
Paskyrimo data:2018-04-05

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-05-07
Adresas:Laisvės pr. 78-4, Vilnius 05263

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-