Birželio 22 d., Penktadienis

"Ekologinė linija", UAB

"Ekologinė linija", UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302418962
Pavadinimas:"Ekologinė linija", UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 9-3
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-06-30

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-07-17
Išregistravimo data:2017-08-17

Fizinis administratorius:
Vardas, pavardė:Laura Timinskaitė
Adresas:Daugėliškio g. 3-5, Vilnius
Telefonai: 8 614 56252
El. paštas:laura.timinskaite@gmail.com
Pažymėjimo Nr.:967
Draudimo poliso Nr.:PCAD 035230
Polisas galioja iki:2017-03-31
Pažymėjimo išdavimo data:2011-01-21
Sąrašo eil.Nr.:B-FA360
Įrašymo į Sąrašą data:2011-01-21