Balandžio 24 d., Antradienis

DMJ, UAB

DMJ, UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302767362
Pavadinimas:DMJ, UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algimanto Petro Kavoliuko g. 17-269
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2018-04-09

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:304531752
Pavadinimas:UAB "Dialogika"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Bajorų kel. 19-17
Telefonas:
El.paštas:info.bankrotai@gmail.com
Draudimo poliso Nr.:PI170165
Polisas galioja iki:2018-06-15
Leidimo Nr.:-
Leidimo išdavimo data:
Sąrašo eil.Nr.:B-JA360
Įrašymo į Sąrašą data:2017-06-15
Paskyrimo data:2018-04-09
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Paulius Pacauskas
Telefonai: 8 673 08920
El. paštas:paulius.pacauskas@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:903
Pažymėjimo išdavimo data:2010-03-01
Sąrašo eil.Nr.:B-FA253
Įrašymo į Sąrašą data:2010-03-01
Paskyrimo data:2018-04-09

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-04-30
Adresas:Kęstučio g. 4, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-