Gruodžio 16 d., Šeštadienis


"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB

"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:300584704
Pavadinimas:"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-11-30

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302265534
Pavadinimas:UAB "Apertus"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aukštaičių g. 6
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2643487
El.paštas:info@apertus.lt
Draudimo poliso Nr.:BCBALF 0004357
Polisas galioja iki:2018-08-31
Leidimo Nr.:131
Leidimo išdavimo data:2008-12-22
Sąrašo eil.Nr.:B-JA073
Įrašymo į Sąrašą data:2008-12-22
Paskyrimo data:2017-11-30
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Gediminas Vienažindis
Telefonai: 8 614 25465
El. paštas:gedvie@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:550a
Pažymėjimo išdavimo data:2009-06-22
Sąrašo eil.Nr.:B-FA146
Įrašymo į Sąrašą data:2009-06-22
Paskyrimo data:2017-11-30

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-01-14
Adresas:Aukštaičių g. 6, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-