Spalio 16 d., Antradienis

autodoc.lt

"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB

"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:300584704
Pavadinimas:"AMBER REALTY MANAGEMENT", UAB
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-11-30
Prieštaravimai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali būti pareikšti apygardos teismui per 10 dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo datos.

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-12-29

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302265534
Pavadinimas:UAB "Apertus"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aukštaičių g. 6
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2643487
El.paštas:info@apertus.lt
Draudimo poliso Nr.:PI180291
Polisas galioja iki:2019-08-30
Leidimo Nr.:131
Leidimo išdavimo data:2008-12-22
Sąrašo eil.Nr.:B-JA073
Įrašymo į Sąrašą data:2008-12-22
Paskyrimo data:2017-11-30
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Gediminas Vienažindis
Telefonai: 8 614 25465
El. paštas:gedvie@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:550a
Pažymėjimo išdavimo data:2009-06-22
Sąrašo eil.Nr.:B-FA146
Įrašymo į Sąrašą data:2009-06-22
Paskyrimo data:2017-11-30

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-01-14
Adresas:Aukštaičių g. 6, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-